20 NovSuccesvol testseizoen, oogstmachine voor witte asperges startklaar

In april van dit jaar kwam AvL Motion uit Westerbeek met nieuws: de allereerste autonome oogstmachine voor asperges is een feit. Vóór het aspergeseizoen dus ruim op tijd om de machine in de praktijk te testen.  “We gaan pas met de machine de markt op als alle risico’s zijn uitgesloten en de machine volledig volgens plan functioneert” aldus Arno van Lankveld eigenaar en oprichter van AVL Motion in april van dit jaar. Hoe staat het nu eigenlijk met de autonome oogstmachine?

Succesvol testseizoen, robot startklaar
Het afgelopen seizoen heeft in het teken gestaan van de laatste afstemming van verschillende functionaliteiten die met elkaar moeten samenwerken. Verder zijn er duurtests en tests op bestendigheid tegen weersinvloeden uitgevoerd. Direct nadat de machine de eerste meters in het veld maakte zijn ook enkele kinderziektes verholpen, bijvoorbeeld aan het hydraulieksysteem.

De belangrijkste functionaliteit; de modules die de asperges daadwerkelijk oogsten functioneren naar verwachting. Goed nieuws waardoor de machine op het aspergeplatform eind augustus dit jaar gepresenteerd kon worden aan het grote publiek. De komende maanden zullen worden besteed aan het doorvoeren van verbeteringen waarna de oogstrobot in 2019 volledig startklaar zal zijn voor inzet op het aspergeland.

Verhoging van de oogstcapaciteit, geen schade aan het bed
Een van deze beteringen is dat de oogstmodules compacter worden. Zo kunnen er in het nieuwe ontwerp meer oogstmodules op één meter worden geplaatst, de oogstcapaciteit wordt hierdoor vergroot naar vijftien asperges per strekkende meter. Door de nauwkeurige manier van oogsten wordt alleen de asperge uit het bed genomen en komt er nagenoeg geen zand mee omhoog. Het bed blijft homogeen, zo bleekt uit de tests. Het herstel van het bed na iedere oogsthandeling is dus niet direct nodig. De ploeg aan de achterzijde die verantwoordelijk is voor dit herstel kan straks door een eenvoudig snelwisselsysteem vervangen worden door een collecting-module met plaats voor ongeveer 500 kilo asperges. Dit levert tijdswinst op omdat de machine voorheen na elke rij geleegd moest worden. De ploeg kan met een eenvoudige handeling weer worden teruggeplaatst als, na gemiddeld twee weken, herstel aan het bed nodig is.

Een andere verbetering is het aanbrengen van grotere rupsbanden, hierdoor wordt de bodemdruk verder omlaag gebracht. Zo wordt voorkomen dat de grond dichtslaat door de bodemverdichting die ontstaat als er een zware machine op traditionele banden tussen de asperges wordt ingezet. Ook deze aanpassing draagt verder bij aan het behoud van een kwalitatief goed asperge areaal.

Oogstmodule gepatenteerd, doorontwikkelen andere functies
Nu de snelle en nauwkeurige werking met de, inmiddels gepatenteerde, oogstmodules is aangetoond kan er volop doorontwikkeld worden. Zo zal er een optie aan de machine worden toegevoegd waarmee de folie op hetzelfde bed (in plaats van het naastgelegen bed) teruggelegd kan worden. Hierdoor kan de machine aan het einde van de akker twee, vier of zes bedden overslaan en de akker in een spiraal bewerken. Dit draagt verder bij aan de efficiëntie omdat de machine niet hoeft te keren op het kopeinde. De machine kan in één soepele beweging door. Natuurlijk heeft de klant uiteindelijk de keuze voor welk systeem er gekozen wordt. De komende winter wordt er verder gewerkt aan de stabiliteit van de oogstmodules, daardoor gaat de kans op storing nog meer omlaag. Ook wordt er aan de betrouwbaarheid gewerkt door verbeteringen aan te brengen aan het hydraulieksysteem.

Trouw aan bedrijfsvisie
De visie van AVL Motion is; automatische oplossingen bieden voor actuele ondernemersproblemen bij arbeidsintensieve teelten. Alles met een passie voor sleutelen en een oplossingsgerichte, ondernemende instelling. In lijn met deze visie blijft de kritische blik gericht op gebruiksgemak. Zo wordt het keren van de machine makkelijker gemaakt met behulp van een eenvoudig te bedienen radiografische afstandsbediening. Door afstand te nemen wordt het zicht op de machine beter. Dit komt natuurlijk ook de veiligheid ten goede. Tot slot wordt het aantal onderdelen verder teruggebracht door kritisch te kijken naar het ontwerp. Want hoe minder onderdelen, hoe kleiner de kans op schade en uitval.

Een belangrijk kenmerk blijft natuurlijk ook de compactheid van de machine. Bij het vervoer tussen verschillende akkers past de machine eenvoudig op een aanhanger waardoor snel van perceel gewisseld kan worden. Het laden en lossen vergt slechts enkele minuten.

De financiële bijdrage van AgriFood Capital / Provincie Noord-Brabant heeft het voor AvL Motion mede mogelijk gemaakt de ontwikkeling tot dit stadium te realiseren.

Aspergerobot in 2019 startklaar door innovatieve testopstelling
In de werkplaats van AVL is een testopstelling ingericht waar de aspergeoogst wordt nagebootst in een simulatieomgeving. Zo kan de machine tijdens de winter worden doorontwikkeld tot een productierijpe autonome oogstrobot. Alle in te calculeren risico’s zijn voor de start van het nieuwe seizoen uitgesloten en de machine functioneert dan volledig volgens plan. Tijdens het komende seizoen zullen er dan ook verschillende momenten gepland worden waarop telers de machine in werkende toestand kunnen komen bezichtigen. De machine zal vanaf dat moment op bestelling in productie gaan.  

Wilt u meer weten? kijk dan op www.AVLmotion.com

Contact