13 OctPersbericht - Praktijktesten asperge- oogstrobot succesvol

Het Westerbeekse bedrijf AvL Motion heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een compacte, selectieve oogstrobot voor asperges. Deze robot biedt een oplossing voor de actuele uitdagingen op (onder andere) de arbeidsmarkt. Waar men een aantal jaren geleden nog ruimschoots een beroep kon doen op vakbekwaam personeel, zien wij inmiddels dat de schaarste aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel steeds verder toeneemt. Ook levert de oogstrobot een administratieve lastenverlichting bij de inzet van arbeidsmigranten.

State of the art techniek
De oogstmachine is een mooi voorbeeld van hoe robotisering de akker & tuinbouw heeft bereikt. Nadat nauwkeurig de locatie van de asperge is bepaald, snijdt een oogstmodule de asperge op de juiste lengte af. Deze wordt vervolgens door fluweelzachte grijpers uit de aarde gehaald. Eén oogsthandeling duurt op deze manier maar een fractie van de tijd van een traditionele oogsthandeling. Door moderne technieken rijdt de oogstmachine met constante snelheid door terwijl de asperges worden geoogst. Dit allemaal zonder het witte goud te beschadigen.  

Minder inzet van seizoenarbeiders
De oogstrobot biedt een goede oplossing voor de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor seizoenarbeiders. De machine werkt de klok rond, van iedere acht uur wordt gemiddeld één uur besteed aan het afhalen van de asperges en het keren van de machine aan het einde van de rij. De machine wordt bediend door slechts één persoon. Daarmee kan per seizoen de inzet van circa 27 arbeidskrachten worden bespaard. De personele inzet die gebruikelijk is op een perceel van 15 hectare.

Compact Design
Veel aspergepercelen in Nederland hebben een korte kopakker. Omdat gebruiksvriendelijkheid een vereiste is, moet de machine dus compact zijn om makkelijk te kunnen keren. Een andere reden om het design zo compact mogelijk te houden, is het vervoer tussen verschillende percelen. Dat vervoer wordt gedaan met behulp van de meegeleverde en custom-made aanhangwagen. Dezelfde wagen waarmee (als er een onderhoudscontract wordt afgesloten) de machine aan het einde van ieder seizoen wordt opgehaald voor een onderhoudsbeurt.  

Weinig kans op stilstand
Om de kans op storingen te minimaliseren, bevat de robot relatief weinig besturingstechniek en draait het vooral om de mechanica. De kans op stilstand door bijvoorbeeld wind, wisselende temperaturen en andere klimaatinvloeden wordt hierdoor geminimaliseerd. Bovendien is een eventuele mechanische storing (in verhouding tot een softwarestoring) vaak sneller te verhelpen, waardoor er tijdens de toch al beperkte oogsttijd maximaal rendement uit de machine wordt gehaald. Voortdurende checks zorgen ervoor dat de machine kan blijven oogsten. Als er een sensor uitvalt, draait de machine door op een back-up-sensor, maar gaat er wel een maintenance lamp branden om duidelijk te maken dat er mogelijk service is vereist. Het uitgangspunt is dus geweest om een functionele machine te ontwikkelen en gevoelige hightech besturingstechniek zoveel mogelijk uit te sluiten.  

In de zomer van 2017 is er voor het eerst succesvol getest met een volwaardig prototype. De ontwikkeling van de robot bevindt zich nu in de fase van doorontwikkeling. Hierbij wordt het huidige prototype uitgebouwd tot een volwaardige machine in de vorm van “prototype 1”. Bij de start van het aspergeseizoen wordt de robot nogmaals grondig getest. De planning is dat daarna de robot breed in de markt wordt gezet en in werking te zien zal zijn op onder andere de Nederlandse en Duitse aspergevelden.  

AvL Motion is een jong bedrijf dat de focus heeft op duurzame ontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie, industriële automatisering, agrarische industrie en klantgerichte specials. Vanuit het Noord Brabantse Westerbeek wordt er gewerkt aan zinvolle processen en technologieën die de toekomst verbeteren en ondernemers helpt om hun positie in de markt te behouden of te verbeteren.

Wilt u meer weten over de oogstrobot? kijk dan op www.AvLMotion.com

Contact